Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8zachód słońca A. Siudyżubry i dąb K. Sektarybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło
Wyjazd studyjny do Finlandii

Wyjazd studyjny do Finlandii

Piątek, 2 czerwca 2023 r.

W dniach 22-25 maja br. dwudziestoosobowa grupa udała się do Finlandii na teren działania naszego partnera - LAG EMO ry. Wizyta odbyła się w ramach projektu współpracy CHILD, który LGD realizuje z LGD z Sardynii oraz Finlandii w ramach PROW 2014-2020.

Intensywny program naszego pobytu, opierał się głównie na wizytach w szkołach oraz placówkach działających w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży.

Odwiedziliśmy Monikko School w Nurmijarvi, do której uczęszczają dzieci z klas 1-6. Spotkaliśmy się z dyrektorem placówki, który przedstawił nam działania szkoły oraz systemu edukacji w  tej gminie. Poznaliśmy etapy wsparcia dzieci i mogliśmy zwiedzić tutejszą placówkę, która już końcem maja rozpocznie przerwę wakacyjną.


Gospodarze przedstawili nam również działanie Monikko Community Center, w ramach którego działa m.in wsparcie zawodowe dla osób młodych. Spotkaliśmy także przedstawiciela Rady Młodzieżowej - ktore w Finlandii specjalnym aktem prawnym, zostały powołane w każdej gminie! A zatem to duży udział osób młodych w życie lokalnych społeczności.

Kolejny dzień pobytu to dalsza  mnogość spotkań i prezentacji, za sprawą których poznaliśmy m.in Save Children Association, zajmujące się ochroną dzieci w sieci, Nurmijarvi Parish-pracującą z młodzieżą przy parafii czy w końcu Ośrodek w Rinnekoti obejmujący swym wsparciem m.in.dzieci niepełnosprawne, osoby bezdomne czy uzależnione od narkotyków. Rozległy, urokliwy teren ośrodka oraz zaplecze ułatwiające włączenie społeczne dzieci niepełnosprawnych to z pewnością atuty "Domów na zboczu".
Niezwykle ciekawa okazała się także wideokonferencja z osobą, która niegdyś uzyskała wsparcie w ramach Organizacji Vamos, wspierającej dzieci i młodzież z różnych przyczyn wykluczonych społecznie. Otwarta rozmowa i szereg dyskusji, pozwoliło nam nieco zweryfikować swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu szkół i problemów z którymi i te fińskie placówki oraz ich uczniowie zmierzają się na co dzień.


Ostatnim punktem programu w tym dniu była wizyta na Farmie Organicznej Krannintila, w której mogliśmy poznać gospodarzy tego miejsca. Farma działa na ponad 200 ha, w ramach których uprawiane są m.in zboża a następnie produkowane mąki, płatki i różnego rodzaju produkty, certyfikowane unijnym znakiem produktów organicznych. Na farmie odbywają się także warsztaty i spotkania z grupami, można zatem powiedzieć, że jest to rodzaj zagrody edukacyjnej.

W trzecim dniu naszego pobytu  udaliśmy się do szkoły Juvanpuisto w Espoo, gdzie uczniowie i nauczyciele tamtejszej placówki, zaprezentowali nam działanie szkoły, jej zaplecze oraz odpowiedzili na kilka zadanych pytań.
Co zaskoczyło nas na wstępie? Uczniowie po szkole przemieszczają się w skarpetkach:) Szkoła ta posiada klasy od 1 do 9 i liczy 570 uczniów. Ciekawe i bardzo dobrze zaopatrzone pracownie, sporo przestrzeni rekreacyjnej, ciekawe rozwiązania architektoniczne i wszechobecna sztuka prezentowana poprzez prace plastyczne uczniów na korytarzach, to z pewnością atuty tej szkoły...
Zapoznaliśmy się także z przejmująca wystawą prac, ukazującą różne odczucia i emocje towarzyszące młodym autorom..


Po wizycie w szkole, dotarliśmy do Villi Elfvik. W zabytkowym budynku działa m.in. Szkoła naturalna. Jest to placówka, do której nauczyciele wraz ze swoimi uczniami mogą przyjeżdżać na zajęcia w terenie. Prowadząca wokół ścieżka dydaktyczna, pozwala na prowadzenie obserwacji, m.in licznego ptactwa zamieszkującego to wybrzeże.
Na zakończenie dnia udaliśmy się do Helsinek. Po wcześniejszej "kąpieli leśnej", intensywne życie fińskiej stolicy, dało nam pewien obraz funkcjonowania miasta.


Czwarty i ostatni dzień naszego pobytu na obszarze LAG EMO, to równie intensywne spotkania i dyskusje o szeroko rozumianej edukacji dzieci. Udaliśmy się do miejscowości Tuusula, do obiektu Hyrylan Torppa - świetlicy w której różne organizacje realizują działania dla społeczności lokalnej. Obiekt został dofinansowany ze środków LAG Emo. Tam też spotkaliśmy przedstawicieli dwóch organizacji:

 • ICEHEARTS oraz
 • 4H (head, heart, hands, health).

Pierwsza z nich, za pośrednictwem aktywności sportowej, zachęca dzieci i młodzież z trudnych środowisk, do wspólnych aktywnych działań, za sprawą których odzyskują ufność do świata i rówieśników, integrują się z grupą, budują swoje poczucie wartości. Długoletni proces wsparcia młodych przynosi bardzo dobre rezultaty, co przekłada się na to, iż tego rodzaju koncepcja, wypracowana przez organizację ICEHEARTs, znajduje uznanie w innych krajach, a także jest dostrzegana przez inne organizacje i instytucje - w tym Komisję Europejską.

Organizacja 4H wspiera z kolei młodzież w rozwijaniu ich przedsiębiorczych postaw. Młodzież ma możliwość uzyskania wsparcia szkoleniowego oraz założenia swojej działalności gospodarczej. W Finlandii, młodzi ludzie już w wieku 15 lat mogą być zatrudniani, wtedy też, za sprawą tego "Inkubatora", mogą zacząć stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie, np. rękodziele, opiece nad dziećmi, sprzątaniu. Nie osiągając rocznie przychodu do max 8000 euro, są zwolnieni z wszelkich podatków i opłat.

Ostatnim punktem naszego programu, była wizyta w Szkole Naturalnej w Vantaa. Tego rodzaju placówki, to integralna część systemu nauczania szkolnego. Placówki te, przyjmują uczniów w ramach "żywych lekcji" nt. środowiskowe, ekologiczne. Są to punkty rozmieszczone w okolicy, gdzie odbywają się cykliczne spotkania, warsztaty, wycieczki szkolne i spacery edukacyjne. Dzieci poprzez zabawę i namacalne spotkania z przyrodą, nabywają wiedzę w tym zakresie.
Wizytą w Vantaa zakończyliśmy nasz czterodniowy pobyt w Finlandii.

Z głową pełną wiedzy, inspiracji ale i refleksji o tym, że na wielu polach systemy nauczania naszych partnerskich krajów są zbliżone i borykają się z wieloma podobnymi problemami, wróciliśmy do kraju.
Jest teraz czas na refleksję, być może małe kroki do zmian, dalszej wzajemnej wymiany i współpracy.

Galeria

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2024 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.