Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa

Plan włączenia społecznego

Założeniem Stowarzyszenia LGD "Ziemia Pszczyńska" jest stworzenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w jak największym stopniu przy współudziale w szczególności mieszkanców oraz organizacji pozarządowych tego obszaru. Z uwagi na chęć dotarcia do wszystkich potencjalnie zainteresowanych zapisami strategii osób, podejmujemy szereg kroków, w tym badania ankietowe, organizację spotkań i konsultacji w gminach oraz warsztatów strategicznych. Dodatkowo zaplanowano również realizację wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego członkowskich gmin. W niniejszej zakładce znajdą Państwo szczegóły dot. realizacji poszczególnych metod angażowania społeczności lokalnej. Jeżeli są Państwo zainteresownani włączeniem się we współtworzenie tego dokumentu, zachęcamy do współpracy!

strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2022 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.