Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Biesiada LGD za nami...

Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

W ostatni piątek w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach odbyła się biesiada członków Stowarzyszenia.

więcej

V posiedzenie Grupy Tematycznej LEADER

Poniedziałek, 30 stycznia 2017 r.

W dniach 25-26 stycznia 2017 r. odbyło się dwudniowe posiedzenie GTL . Było one okazją do rozmowy o trudnościach w realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz narzędziach i sposobach niwelowania problemów.

więcej

Kolędowo i z energią

Wtorek, 10 stycznia 2017 r.

W ostatnią niedzielę, 8 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu odbył się koncert noworoczny zespołu Turnioki.

więcej

Walne Zebranie Członków

Piątek, 16 grudnia 2016 r.

W ubiegły poniedziałek, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD "Ziemia Pszczyńska".

więcej

Okno Kariery 2016

Poniedziałek, 24 października 2016 r.

Otwarte w dniu 19 października konferencją z udziałem przedstawicieli świata nauki i biznesu - OKNO KARIERY - zakończyło się w ostatni piątek.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.