Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Forum Przedsiębiorców - relacja

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.

W ostatni czwartek w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się III Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego, którego organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.

więcej

Za nami cykl spotkań z przedsiębiorcami

Czwartek, 23 marca 2017 r.

Wczoraj, spotkaniem w Orzeszu, zakończył się cykl 3 spotkań w powiatach: pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim i mikołowskim, dedykowanych przedsiębiorcom i osobom chcącym dopiero podjąć działalność gospodarczą.

więcej

Za nami Walne Zebranie Członków

Czwartek, 2 marca 2017 r.

W środę na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia.

więcej

Biesiada LGD za nami...

Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

W ostatni piątek w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach odbyła się biesiada członków Stowarzyszenia.

więcej

V posiedzenie Grupy Tematycznej LEADER

Poniedziałek, 30 stycznia 2017 r.

W dniach 25-26 stycznia 2017 r. odbyło się dwudniowe posiedzenie GTL . Było one okazją do rozmowy o trudnościach w realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz narzędziach i sposobach niwelowania problemów.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.