Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Beneficjenci PROW

"Beneficjenci PROW" to strona, która prezentuje Państwu projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, których Beneficjenci podpisali umowy z Instytucją Wdrażającą. Sukcesywnie będą pojawiać się tutaj projekty zrealizowane przez naszych Beneficjentów oraz nasze Stowarzyszenie

© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.