Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Szkolenie dla NGO

Wtorek, 19 września 2017 r.

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w Pszczynie działające w Partnerstwie ze Starostwem Powiatowym zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. „Jak zawierać umowy, by potem nie żałować? Aspekty prawne konstruowania umów cywilnoprawnych i gospodarczych dla organizacji pozarządowych".  

więcej

Zaproszenie na spotkanie

Poniedziałek, 18 września 2017 r.

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim zaprasza do udziału w spotkaniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020.

więcej

Za nami Posiedzenie Rady

Środa, 13 września 2017 r.

Za nami Posiedzenie Rady dotyczące zmiany "Procedury wyboru i oceny grantów oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska".

więcej

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej

Wtorek, 5 września 2017 r.

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska" zaprasza Państwa do udziału w wizycie studyjnej pn.: Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz budowania rynków zbytu produktów lokalnych i ekologicznych.

więcej

Zaproszenie na spotkania informacyjne dla Grantobiorców

Piątek, 1 września 2017 r.

Już wkrótce, tj. w październiku, rusza nabór do naszego pierwszego projektu grantowego. Zakłada on zwiększenie aktywności i zintegrowania mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację grantów w zakresie aktywizacji społecznej.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.