Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Materiały informacyjne

W zakładce tej, znajdą Państwo materiały dot. naszych działań promocyjnych oraz informacje nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i poszczególnych działań wdrażanych w ramach Osi 4 LEADER, które były przedmiotem wielu prezentacji i szkoleń. Mamy nadzieję, że zakładka będzie dla Państwa cennym źródłem informacji.

© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.