Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Konkursy

 

Informujemy, iż w dniach 30.01.2017 r. - 28.02.2017 r. istnieje możliwość zgłoszenia zamiaru realizacji Operacji Własnej dotyczącej wdrożenia koncepcji idei SLOW pn. "POLEKU slow life po naszymu".

 

W dniach 21.10.2016-03.11.2016 trwały nabory wniosków w ramach konkursów:

Nabór nr 1/2016 na Przedsięwzięcie nr 1
PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 2/2016 na Przedsięwzięcie nr 2
PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA-DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - PRODUKTY/USŁUGI LOKALNE podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 3/2016 na Przedsięwzięcie nr 5
OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 4/2016 na Przedsięwzięcie nr 8
SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 5/2016 na Przedsięwzięcie nr 1
PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - RÓŻNE rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 6/2016 na Przedsięwzięcie nr 2
PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA-DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - PRODUKTY/USŁUGI LOKALNE rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 7/2016 na Przedsięwzięcie nr 5
OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 8/2016 na Przedsięwzięcie nr 8
SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 9/2016 na Przedsięwzięcie nr 4
INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA

 

© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.