Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Zamówienia publiczne

 

 

Dotyczy postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.