Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

OKRES PRZYGOTOWAWCZY

Niniejsza zakładka dot. działań, jakie LGD podejmowało  po zakończonym okresie programowania 2007-2013 a jeszcze przed realizacją nowej perspektywy budżetowej 2014-2020. Znajdą Państwo tutaj opis działań, jakie realizowano w trakcie przygotowywania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.