Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Konsultacje społeczne dot. kryteriów wyboru operacji

Wtorek, 21 lutego 2017 r.

W związku z wpłynięciem do biura wniosków dot. propozycji zmiany/uszczegółowienia lokalnych kryteriów wyboru dla operacji indywidualnych, poddajemy ww. propozycje zmian konsultacjom społecznym.

więcej

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla Wnioskodawców

Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska", w związku z planowanym na kwiecień br. ogłoszeniem kolejnych naborów wniosków, serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów. Spotkania kierowane są do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
i innych podmiotów działających na obszarze LGD.

więcej

Biesiada LGD za nami...

Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

W ostatni piątek w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach odbyła się biesiada członków Stowarzyszenia.

więcej

GOK w Suszcu zaprasza

Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

Poniżej znajdą Państwo informacje nt. zbliżających się wydarzeń kulturalnych w gminie Suszec.

więcej

Konkurs plastyczny dla dzieci

Piątek, 3 lutego 2017 r.

W styczniu br., decyzją Prezesa KRUS pana Adama Sekścińskiego, uruchomiono siódmą edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych, który co roku przyciąga ponad 32 tysiące młodych artystów, zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.