Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Za nami cykl spotkań z przedsiębiorcami

Czwartek, 23 marca 2017 r.

Wczoraj, spotkaniem w Orzeszu, zakończył się cykl 3 spotkań w powiatach: pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim i mikołowskim, dedykowanych przedsiębiorcom i osobom chcącym dopiero podjąć działalność gospodarczą.

więcej

Godziny doradcze - zapisy trwają!

Czwartek, 23 marca 2017 r.

Szanowni Państwo są jeszcze wolne terminy na indywidualne spotkania z doradcą, w celu konsultacji wniosku lub biznesplanu w zakresie dot. przedsiębiorczości (otwarcie/rozwój istniejącej działalności gospodarczej).

więcej

Podsumowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych

Środa, 22 marca 2017 r.

W okresie od 22 lutego do 17 marca 2017 r. we wszystkich gminach członkowskich objętych LSR odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne dla naszych potencjalnych Wnioskodawców.

więcej

Forum Przedsiębiorców

Środa, 22 marca 2017 r.

Przypominamy o zbliżającym się III Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego - 20 kwietnia, godz. 14.00 Starostwo Powiatowe Pszczyna. Szczegóły w zał. informacji i na plakacie informacyjnym.

więcej

Pytania i odpowiedzi ARiMR

Środa, 22 marca 2017 r.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020".

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.