Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Wyniki oceny operacji w ramach naborów od 6/2018 do 12/2018

Środa, 13 czerwca 2018 r.

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naborów: 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018 na Posiedzeniu Rady w dniu 06.06.2018 r. przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Wybrane do dofinansowania operacje w dniu dzisiejszym zostały przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie. Korespondencję w tej sprawie będzie przekazywał ZW.

Dwanaście z trzynastu ocenianych przez Radę LGD operacji zostało wybranych do dofinansowania oraz mieści się w limicie dostępnych środków. Jeden wniosek nie jest zgodny z LSR.
Wnioskodawcy zostali poinformowani drogą korespondencji elektronicznej, otrzymają również informację pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny operacji znajdą Państwo w zakładce wyniki 2018.

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.