Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Czwartek, 6 grudnia 2018 r.

W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemia Pszczyńska".

Głównym tematem zebrania było zwiększenie wartości wskaźników  LSR, pozwalające na ogłoszenie kolejnych naborów.

Uczestników Walnego Zebrania Członków przywitała Prezes Stowarzyszenia, Pani Renata Dyrda. Następnie przeprowadzono głosowanie nad wyborem przewodniczącego i sekretarza, którymi zostali kolejno Pani Renata Dyrda, oraz Pan Michał Pudełko.

W drugiej kolejności przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, którym najistotniejszym punktem było uchwalenie zmian w LSR oraz odczytanie uchwały Rady LGD dotyczącej tychże zmian. W kolejnym punkcie zostały one dokładnie omówione przez Kierownika Biura LGD, Panią Annę Harazin.

Następnie podjęto głosowanie, w którym jednogłośnie przyjęto uchwałę wprowadzającą zmiany w LSR. Wolnych głosów nie było.

Na zakończenie przewodnicząca pożegnała uczestników zebrania jednocześnie składając im życzenia świąteczne.

 

Galeria

 • 1
 • 2
 • 3
powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.