Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Wyniki oceny operacji własnej

Środa, 8 marca 2017 r.

W dniu 7 marca br. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia, związane m.in. z  oceną operacji własnej.

Operacja własna pn. POLEKU slow life po naszymu została uznana przez Radę LGD za zgodną z LSR oraz uzyskała minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru dla projektów grantowych i własnych określonych w LSR, tj.: 15,73 pkt.

Następnym etapem będzie złożenie przez LGD wniosku o przyznanie pomocy na realizację w/w operacji własnej do Zarządu Województwa.

Szczegółowe informacje dot. oceny operacji własnej, znajdują się w załączonym protokole.

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2018 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.