Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Posiedzenie Rady

Wtorek, 29 sierpnia 2017 r.

Posiedzenie Rady dot. zmiany procedury wyboru i oceny grantów, rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców, procedury wyboru i oceny operacji indywidualnych w ramach LSR oraz zmian w umowie pomiędzy Beneficjentem i Zarządem WSL odbędzie się 05.09.2017 r. o godz. 15.00.

O przebiegu posiedzenia będziemy Państwa informować.

powrót
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.