Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Nabory RPO WSL

Nabory RPO WSL

Wtorek, 18 września 2018 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa nabory wniosków w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 mające na celu wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

 

Nabór nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-276/18
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Nabór nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-275/18
Aktywna integracja

 

Planowany termin składania wniosków: od 28.09.2018 do 29.11.2018


O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju - konieczne będzie więc uzyskanie w LGD stosownego zaświadczenia o zgodności projektu z LSR. Więcej informacji tutaj.

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie https://rpo.slaskie.pl/

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.