Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Nabory RPO WSL 2014-2020

Nabory RPO WSL 2014-2020

Czwartek, 4 sierpnia 2016 r.

Informujemy o ogłoszonych przez Zarząd Województwa Śląskiego naborach wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach których Wnioskodawcy muszą uzyskać w LGD zaświadczenie o zgodności z LSR.

Zaświadczenie to jest wymagane:
• w działaniach z EFRR - już na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu,
• w działaniach z EFS - na etapie podpisywania umowy.

Zaświadczenie dot. zgodności z LSR jest wydawane w terminie do 15 dni od dnia wpływu "Podania o wydanie opinii" do Biura LGD.

 

Aktualnie trwają nabory w ramach następujących poddziałań:


10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

 

Dokumenty, na podstawie których LGD "Ziemia Pszczyńska" wydawać będzie opinię nt. zgodności danego projektu ze strategią LGD, można otrzymać w biurze LGD - osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem, celem uzyskania wzoru podania o wydanie zaświadczenia.

Więcej informacji tutaj.

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2018 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.