Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z LSR

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z LSR

Poniedziałek, 7 sierpnia 2017 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs o dofinansowanie projektów z Poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie RPO WSL 2014-2020 - Konkurs nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i jest dostępne TUTAJ

Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w terminie od 31.08.2017 do 26.10.2017. Dofinansowanie można otrzymać na:

- Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

- Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

- Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Zgodnie z warunkami ww. konkursu przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (LSR) i realizujących założenia i cele danej Strategii, konieczne jest więc uzyskanie w LGD zaświadczenia o zgodności projektu z LSR.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach powyższego programu zachęcamy do zapoznania się z Tabelą przedsięwzięć wyodrębnionych w ramach celów ogólnych i szczegółowych LSR naszego Stowarzyszenia dla RPO WSL 2014-2020 oraz Procedurą opiniowania pod kątem zgodności z celami LSR wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Więcej informacji TUTAJ.

Dokumenty, na podstawie których LGD "Ziemia Pszczyńska" wydawać będzie opinię nt. zgodności danego projektu ze strategią LSR, można otrzymać w biurze LGD - osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem.

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2018 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.